Kuća GM

Tipologija
Stanovanje
Lokacija
Zagreb
Godina
2013.
Veličina
790 m2
Investitor
privatni
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Ante Senjanović, Mladena Ahmetović, Marina Brletić, Marija Beg
Download
factsheet

Kuća GM smještena je u suburbanom zapadnom dijelu Zagreba, u okolini pretežito individualne stambene izgradnje. Lokacija se nalazi na kosom terenu, omeđena ulicom s dvije duže strane pracele i prilazima na dvije različite  visinske razine. Specifičnosti lokacije određuju organizaciju i oblikovanje zgrade, te je iz tog razloga presjek formiran u poluetažama, a kuća u potpunosti prati prirodni pad terena. U cilju usklađivanja s okolnom izgradnjom obiteljskih kuća, ukupni veliki volumen usitnjen je na sedam manjih jedinica.

Preklapanjem pojedinih volumena stvoreni su poprečni natkriveni procjepi u kojima su pješačka povezivanja i ulazi u stanove. Jedinice tvore niz naglašen izmjenom punih i praznih prostora.

Jedinice tvore niz naglašen izmjenom punih i praznih prostora. Svaka jedinica sadrži jedan stan na dvije ili tri etaže sa zasebnim ulazom izravno iz vanjskog prostora, kao i velike ostakljene površine prema ulicama na sjevernoj i južnoj strani čime je ostvarena poprečna transparentnost zgrade i dodatni dojam rasterećenosti mase ukupnog volumena. Pročelja kuće su zakošena te se oblikovno nastavljaju na kosi krov na način da s njim čine oblikovni kontinuitet i povezanost.

Razlaganjem volumena na manje međusobno povezane jedinice, objedinjuju se prednosti kolektivnog i individualnog stanovanja.
 

Unutarašnjost prati logiku kosih stranica pročelja, te koristi taj koncept kako bi se i u interijeru pojačala međusobna veza  prostorija na poluetažama. Ta karakteristika i veća visina pojedinih prostorija omogućuju da se prostor većih stanova može sagledavati kroz više etaža.

Slični projekti - Stanovanje

Kuća za odmor Lugarski Breg

Lugarski Breg, Dubravica | 2023 | 300m2

Market Centar - stambeno-poslovna zgrada

Zaprešić, Tržna ulica | 2023 | 4200m2

Projekt 6V

Zagreb, Šestinski vijenac | 2022 | 1200m2

Kuća za odmor Barat

Barat, Kanfanar | 2022 | 300m2