Ekonomska škola Vukovar

Tipologija
Edukacija
Lokacija
Vukovar
Godina
2018.
Veličina
7500 m2
Investitor
Grad Vukovar
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Boris Vidaković, Robert Bodiš, Iva Erak, Hrvoje Končar
Download
factsheet

Nova Ekonomska srednja škola planirana je u zapadnom dijelu stambenog naselja Olajnica, u širem središtu grada Vukovara. Linearni potez koji počinje u centru Vukovara i proteže se u smjeru zapada uz rijeku Vuku završava parcelom nove škole. Upravo ovaj urbanistički potez je u fazi transformacije i postaje nova gradska promenada. Navedena os je prepoznata kao najjasniji urbanistički pravac koji završava novom ekonomskom srednjom školom. Na os je postavljena škola sa svojim glavnim ulazom te nastavno prolaznim višeetažnim prostorom PVN-a.

S obzirom na veličinu parcele, slobodu oblikovanja i pozicioniranja, ali i ograničenja zbog poplave projektom se istraživala tipologija monovolumena koji objedinjuje školu i dvoranu te tako traži najmanju izgrađenu površinu. 

Manja izgrađenost je povoljna ekološki, ali i praktično kod izvođenja (nasipanja terena) obzirom na opasnost izljevanja velike količine vode iz rijeke Vuke u slučaju stogodišnje poplave.Škola i sportska dvorana koncipirane su kao monovolumen koji objedinjuje oba sadržaja unutar jdeinstvenog volumena gdje se sadržaji sklopa dvorane i škole međusobno isprepliću koristeći potencijale konstrukcije, programa i prostora. Škola i trodijelna dvorana postaju integrirana cjelina.

Kako bi se optimizirala dužina komunikacija, odnosno volumena komunikacija i PVN-a učionice su posložene terasato u presjeku. Kao rezultat nastaje atraktivan i sturkturiran unutarnji središnji prostor PVN-a, ali i terasata tipologija škole sa dodatnim vrijednostima poput vanjskih prostora i atraktivnijeg oblikovanja prema promenadi na rijeci Vuki.

Strukturiranost PVN-a koja nastaje kao rezultat smicanja učionica omoguće različite karaktere i prostorne mogućnosti središnjeg prostora, od prolaznog komunikacijskog prostora do prostora tribina. Karakteristični poprečni presjek otkriva međusobno prostorno povezivanje kroz sve tri etaže, ali i vizualno povezivanje sklopa dvorana i prostora škole koji su hodnicima orijentirani na dvorane.

Slični projekti - Edukacija

Dječji vrtić Brezovica

Zagreb | 2020 | 2137m2

I. gimnazija Osijek

Osijek | 2018 | 7500m2

Dječji vrtić Stenjevec

Zagreb | 2018 | 2200m2

Škola Supetar

Supetar, Brač | 2018 | 5800m2