Rujevica

Tipologija
Urbanizam
Lokacija
Rijeka
Godina
2011.
Veličina
4570000 m2
Investitor
Grad Rijeka
Status
natječajni rad
Autori
Ivan Galić
Download
factsheet

Projektom je predviđena maksimalna iskoristivost topografije terena u padu za aktiviranje atraktivnih vizura, osunčanost svih jedinica te neutraliziranje svih negativnosti kao posljedice programom zadane velike gustoće. Stambena tipologija koncipirana je kao kombinacija elemenata individualne i kolektivne gradnje, čime se postiže velika programska gustoća, uz zadržavanje svih bitnih uvjeta za kvalitetno stanovanje.

Projektom se prepoznaju postojeće kvalitete te u skladu s time pozicioniraju novi sadržaji - obrazovne ustanove smještene su u mirnom, ravnom, povišenom dijelu obuhvata u neposrednoj blizini stambene zone i velikih parkovnih površina, te sportsko rekreacijske zone.

Predložena tipologija stanovanja oblikovno proizlazi iz konteksta gdje prevladavaju individualno jedinice, a po strukturi se radi o nizu koji u sebi riješava i problematiku kosog terena i veliku zadanu gustoću. Koncept poslovnih prostora u zoni M1 preuzima sličan obrazac strukture kao i susjedna stambena gradnja, dok poslovnu zonu M2 karakteriziraju lamele različitih širina i međusobnih razmaka smještenih u pravcu sjever - jug. Na zapadnom dijelu južnog ravnog platoa smješteni su društveni i sportski sadržaji, dok su škola i vrtić smješteni na odvojenom zasebnom prostoru u neposrednoj blizini stambene zone i zelenih površina.

Slični projekti - Urbanizam

Mullerov brijeg

Zagreb | 2010 | 281000m2

Park Oranice

Zagreb | 2009 | 6551m2

Vrbani III

Zagreb | 2004 | 299200m2

Čvor Buzin

Zagreb | 2004 | 690000m2