Rujevica

Tipologija
Urbanizam, Stanovanje
Lokacija
Rijeka
Godina
2011.
Veličina
4570000 m2
Investitor
Grad Rijeka
Status
natječajni rad
Autori
Ivan Galić
Download
factsheet

Projektom je predviđena maksimalna iskoristivost topografije terena u padu za aktiviranje atraktivnih vizura, osunčanost svih jedinica te neutraliziranje svih negativnosti kao posljedice programom zadane velike gustoće. Stambena tipologija koncipirana je kao kombinacija elemenata individualne i kolektivne gradnje, čime se postiže velika programska gustoća, uz zadržavanje svih bitnih uvjeta za kvalitetno stanovanje.

Projektom se prepoznaju postojeće kvalitete te u skladu s time pozicioniraju novi sadržaji - obrazovne ustanove smještene su u mirnom, ravnom, povišenom dijelu obuhvata u neposrednoj blizini stambene zone i velikih parkovnih površina, te sportsko rekreacijske zone.

Predložena tipologija stanovanja oblikovno proizlazi iz konteksta gdje prevladavaju individualno jedinice, a po strukturi se radi o nizu koji u sebi riješava i problematiku kosog terena i veliku zadanu gustoću. Koncept poslovnih prostora u zoni M1 preuzima sličan obrazac strukture kao i susjedna stambena gradnja, dok poslovnu zonu M2 karakteriziraju lamele različitih širina i međusobnih razmaka smještenih u pravcu sjever - jug. Na zapadnom dijelu južnog ravnog platoa smješteni su društveni i sportski sadržaji, dok su škola i vrtić smješteni na odvojenom zasebnom prostoru u neposrednoj blizini stambene zone i zelenih površina.

Slični projekti - Urbanizam/Stanovanje

Kuća za odmor Lugarski Breg

Lugarski Breg, Dubravica | 2023 | 300m2

Market Centar - stambeno-poslovna zgrada

Zaprešić, Tržna ulica | 2023 | 4200m2

Projekt 6V

Zagreb, Šestinski vijenac | 2022 | 1200m2

Kuća za odmor Barat

Barat, Kanfanar | 2022 | 300m2