Kompleks škola Središće

Tipologija
Edukacija
Lokacija
Zagreb
Godina
2015.
Veličina
16000 m2
Investitor
Grad Zagreb
Status
natječajni rad
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Robert Bodiš, Vilijam Petrović, Gonzalo Castellanos
Download
factsheet

U sjeveroistočnom dijelu novozagrebačkog naselja Središće formiraju se sadržaji Odgojno obrazovnog kompleksa Središće koji obuhvaćaju: Američku međunarodnu školu, Osnovnu školu Središće i Dječji vrtić Središće. Osnovni prostorni koncept kompleksa temelji se na uspostavi dvije grupe sadržaja - Američke međunarodne škole u Zagrebu (AMSZ) u sjeveroistočnom dijelu predmetnog obuhvata i prostorne cjeline koja obuhvaća Osnovnu školu Središće i Dječji vrtić Središće na pojedinačnim građevnim česticama smještenim na preostalom dijelu predmetnog obuhvata do granica zone javnog parka (perivoj Središće) na jugu.

Konceptualno rješenje zasniva se na ideji maksimalno fleksibilnog prostora premreženog zelenilom, sportskim sadržajima i pješačkim urbanističkim poveznicama s postojećim komunikacijama naselja Središće uz mogućnost fazne gradnje i neovisnog korištenja sadržajnih grupa.

AMSZ je izdužena u smjeru istok-zapad i oblikovno se sastoji od dvorane u zapadnom dijelu i škole u istočnom dijelu. Konceptualno oblikovanje i oblikovna specifičnost vezani su za nosivi sustav školskog dijela koji se sastoji od čeličnih okvira koji tvore svojevrstan staklenik s kontroliranim uvjetima unutar kojeg se slažu modularni elementi kutijastog oblika. Translucentna i transparentna vanjska opna građevine formira se unutar zone nosača, a između modularnih unutrašnjih elemenata škole i vanjske opne formiraju se prostori zelenih vrtova. Zeleni vrtovi doprinose smanjenju potrebne energije za grijanje te cjelokupnoj energetskoj učinkovitosti zgrade. Osim toga vrtovi služe i kao element opuštanja i druženja smješten uz učionice i zajedničke prostorije. 

Dječji vrtić Središće oblikovan je kao prizemna atrijska građevina u kojoj se oko kružne veze formira 5 vrtićkih jedinica u unutrašnjem atrijskom dijelu i 5 jasličkih jedinica u južnom dijelu. Povezivanje skupnih jedinica i zajedničkih omogućen je preko koridora koji se mogu po potrebi spojiti i u kružnu vezu.

Slični projekti - Edukacija

Dječji vrtić Brezovica

Zagreb | 2020 | 2137m2

I. gimnazija Osijek

Osijek | 2018 | 7500m2

Dječji vrtić Stenjevec

Zagreb | 2018 | 2200m2

Ekonomska škola Vukovar

Vukovar | 2018 | 7500m2